Kontaktiranje mentora na izradi završnih i diplomskih radova

15.06.2020 - 14:13
Kontaktiranje mentora na izradi završnih i diplomskih radova

Mole se studenti završnih godina preddiplomskog sveučilišnog studija, diplomskog sveučilišnog studija i stručnog studija da u razdoblju ispred nas elektroničkim putem kontaktiraju mentore na izradi završnih i diplomskih radova radi dogovora teme i hodograma izrade istih.