Javni razgovor o temi doktorske disertacije pristupnice Suzi Mikulić

27.06.2021 - 23:46
Javni razgovor o temi doktorske disertacije pristupnice Suzi Mikulić

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

EKONOMSKI FAKULTET

 

Mostar, 27.06.2021.

 

Sukladno članku 31. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih doktorskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,  odluci Vijeća poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, odluci Znanstveno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te odluci Senata Sveučilišta u Mostaru, Povjerenstvo za ocjenu i obranu teme zakazuje

 

J A V N I  R A Z G O V O R

 

o temi doktorske disertacije pod nazivom "Učinci rizika na očekivane kreditne gubitke u nefinancijskom sektoru " pristupnice Suzi Mikulić za 06.07.2021. godine u 16 sati putem platforme google meet.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             Predsjedatelj Vijeća poslijediplomskih studija

 

                           Prof. dr. sc. Mila Gadžić