Javni razgovor o temi doktorske disertacije pod nazivom "Utjecaj financijskog sustava na gospodarski rast"

18.09.2014 - 15:36
Javni razgovor o temi doktorske disertacije pod nazivom "Utjecaj financijskog sustava na gospodarski rast"

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

EKONOMSKI FAKULTET

Mostar, 01.09.2014.

Sukladno članku 55. i 56. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i odluke Vijeća zajedničkih poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu od 24.05.2014. godine, Povjerenstvo za disertaciju zakazuje

J A V N I  R A Z G O V O R 

o temi doktorske disertacije pod nazivom "Utjecaj financijskog sustava na gospodarski rast" pristupnika Slavena Grizelja za 16.09.2014. godine u 10 sati u dvorani 215 na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Pristup javnom razgovoru je slobodan.

Voditelji poslijediplomskog

doktorskog studija

Prof.dr.sc. Željko Šuman

Prof.dr.sc. Želimir Dulčić