Javna obrana znanstvenog magistarskog rada Rafaele Previšić

28.09.2015 - 17:33
Javna obrana znanstvenog magistarskog rada Rafaele Previšić

Javna obrana znanstvenog magistarskog rada Rafaele Previšić polaznice poslijediplomskog znanstvenog studija „Poslovne ekonomije“ Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru s naslovom „Analiza utjecaja poslovne okoline na konkurentnost hotelske industrije, održat će se 29.09.2015. godine u 12:00 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u dvorani 6 pred Povjerenstvom u sastavu:

 

1. prof. dr. sc. Zdenko Klepić, predsjednik

2. doc. dr. sc. Katerina Malić Bandur, mentor i član

3. doc. dr. sc. Marija Čutura, član

 

Pristup javnoj obrani je slobodan.