Javna obrana znanstvenog magistarskog rada Damira Muse

28.09.2015 - 17:32
Javna obrana znanstvenog magistarskog rada Damira Muse

Javna obrana znanstvenog magistarskog rada Damira Muse polaznika poslijediplomskog znanstvenog studija „Poslovne ekonomije“ Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru s naslovom “Utjecaj nematerijalnih strategija na fluktuaciju zaposlenih, održat će se 30.09.2015. godine u 11:30 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u dvorani 6 pred Povjerenstvom u sastavu:

 

1. prof. dr. sc. Zdenko Klepić, predsjednik

2. prof. dr. sc. Lidija Lesko Bošnjak, mentor i član

3. doc. dr. sc. Katerina Malić Bandur, član

 

Pristup javnoj obrani je slobodan.