Javna obrana specijalističkog (završnog) rada Ane Vrebac

23.06.2015 - 14:26
Javna obrana specijalističkog (završnog) rada Ane Vrebac

Javna obrana specijalističkog (završnog) rada Ane Vrebac, polaznice zajedničkog poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu s naslovom “ Utjecaj spajanja poduzeća na performanse poslovanja , održat će se 03.07.2015. godine u 12:00 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sali 6 pred Povjerenstvom u sastavu:

 

1. Prof. dr. sc. Maja Pervan, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Zdenko Klepić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, mentor

3. Doc. dr. sc. Katerina Malić Bandur, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, član

 

Pristup javnoj obrani je slobodan.