Javna obrana specijalističkog rada Zvonimira Curića

21.06.2017 - 14:23
Javna obrana specijalističkog rada Zvonimira Curića

Javna obrana specijalističkog rada Zvonimira Curića, polaznika zajedničkog poslijediplomskog specijalističkog studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, pod naslovom 'Upravljanje rizikom likvidnosti banke' održat će se 29.06.2017. godine u 12:00 na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sali 6 pred povjerenstvom u sastavu:

 

1. Prof.dr.sc. Zora Marjanović, Ekonomski fakultet u Mostaru - predsjednik

2. Prof.dr.sc. Igor Živko, Ekonomski fakultet u Mostaru - mentor i član

3. Doc.dr.sc. Sandra Pepur, Ekonomski fakultet u Splitu, član

 

Pristup javnoj obrani je slobodan.