Javna obrana specijalističkog rada Ivana Solde

21.06.2017 - 14:24
Javna obrana specijalističkog rada Ivana Solde

Javna obrana specijalističkog rada Ivana Solde, polaznika zajedničkog poslijediplomskog specijalističkog studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, pod naslovom 'Unaprjeđenje dostupnosti bankarskih proizvoda SME sektoru' održat će se 29.06.2017. godine u 10:00 na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sali 6 pred povjerenstvom u sastavu:

 

1. Prof.dr.sc. Mila Gadžić, Ekonomski fakultet u Mostaru - predsjednik

2. Prof.dr.sc. Igor Živko, Ekonomski fakultet u Mostaru - mentor i član

3. Doc.dr.sc. Sandra Pepur, Ekonomski fakultet u Splitu, član

 

Pristup javnoj obrani je slobodan.