Javna obrana specijalističkog rada Davorina Primorca

21.06.2017 - 14:24
Javna obrana specijalističkog rada Davorina Primorca

Javna obrana specijalističkog rada Davorina Primorca, polaznika zajedničkog poslijediplomskog specijalističkog studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, pod naslovom 'Utjecaj razvoja Međunarodne zračne luke Mostar na razvoj turizma u regiji' održat će se 29.06.2017. godine u 12:00 na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sali 9 pred povjerenstvom u sastavu:

 

1. Prof.dr.sc. Mila Gadžić, Ekonomski fakultet u Mostaru - predsjednik

2. Prof.dr.sc. Zdenko Klepić, Ekonomski fakultet u Mostaru - mentor i član

3. Prof.dr.sc. Dejan Kružić, Ekonomski fakultet u Splitu, član

 

Pristup javnoj obrani je slobodan.