Javna obrana doktorske disertacije Ruže Nedić

04.03.2015 - 14:57
Javna obrana doktorske disertacije Ruže Nedić

 

Javna obrana doktorske disertacije Ruže Nedić, polaznice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu s naslovom “Razvijenost javnog menadžmenta i efektivnost javne uprave“, održat će se 20.03.2015. godine u 12:30 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sali 214 pred Povjerenstvom u sastavu:

 

1. Prof. dr. sc. Zdenko Klepić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Želimir Dulčić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, član

3. Prof. dr. sc. Dejan Kružić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, član

 

Pristup javnoj obrani je slobodan.