Javna obrana doktorske disertacije Gorana Vučura

03.11.2015 - 10:10
Javna obrana doktorske disertacije Gorana Vučura
Javna obrana doktorske disertacije Gorana Vučura, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu s naslovom “Utjecaj outourcinga na poslovnu uspješnost hotelskih poduzeća“, održat će se 12.11.2015. godine u 11 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u dvorani čitaonica pred Povjerenstvom u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Želimir Dulčić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Zdenko Klepić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, mentor i član
3. Doc. dr. sc. Ljudevit Pranjić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, član
 
Pristup javnoj obrani je slobodan.