Informacija studentima I. godine o korištenju Google Classrooma

22.10.2018 - 10:35
Informacija studentima I. godine o korištenju Google Classrooma

Mole se studenti I. godine da prihvate pozivnice Google Classrooma koje su im proslijeđene putem e-maila kako bi imali pristup nastavnom materijalu i vježbama iz kolegija Poslovna matematika.

Link na upute za korištenje Google Classrooma