Godišnji okvirni ispitni rokovi za akademsku 2017./2018.

12.12.2017 - 12:29
Godišnji okvirni ispitni rokovi za akademsku 2017./2018.

U skladu sa sveučilišnim kalendarom Ekonomski fakultet je definirao okvirne termine ispitnih rokova za cjelokupnu akademsku 2017./2018. godinu.

Okvirni termini ispitnih rokova objavit će se na web stranicama Ekonomskog fakulteta na pripadajućim zasebnim linkovima za sve studije i za svaku godinu zasebno.

Izvedbeni raspored ispitnih rokova sa definiranim točnim satnicama termina ispita utvrditi će se u skladu sa okvirnim godišnjim rasporedom.