O nama (ALUMNI)

O nama (ALUMNI)

Alumni je popularni naziv (latinskog podrijetla – starateljstvo, štićenik) za bivše studente nekog visokog učilišta. Alumni (lat. množina od alumnus) znači bivši član neke ustanove, najčešće sveučilišta (Alma Mater) koji ostaje u vezi s njom. Alumni su uobičajena udruženja u svijetu pa na nekim sveučilištima imaju i stoljetnu tradiciju.

Alumni klub Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je spona između bivših studenata i Ekonomskog fakulteta te omogućava svima koji su završili preddiplomske, diplomske i poslijediplomske programe studija, kao i programe stručnog studija ostati povezan s institucijom na kojoj su proveli neke od najljepših trenutaka u svojim životima.

Alumni klub ima za cilj uspostavljanje veza i suradnje između bivših studenata i Fakulteta,  podupire razmjenu znanja i iskustava, unapređuje osobni razvoj svakog člana Alumnija i tako unapređuje gospodarstvo i društvo u cjelini.

Ciljevi Alumni kluba EFMO su:

  • uspostaviti i održati trajnu vezu između bivših studenata i Fakulteta,
  • povezivanje svih bivših studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kako bi se osigurala bliska suradnja među njima,
  • promicati i unaprjeđivati djelatnosti Ekonomskog fakulteta kao institucije i kao dijela Sveučilišta u Mostaru,
  • razviti suradnju između Ekonomskog fakulteta s poslovnim subjektima, organizacijama i institucijama u kojima su zaposleni bivši studenti,
  • sudjelovati u međunarodnoj, znanstvenoj, istraživačkoj i stručnoj razmjeni i suradnji te uspostaviti odnos s drugim Alumni zajednicama u BiH, Hrvatskoj i inozemstvu,
  • afirmirati značenje ekonomske struke u razvoju društva,
  • štititi profesionalne interese ekonomista u skladu s etičkim načelima i pravilima struke, svojim aktivnostima pomagati sve bivše studente Ekonomskog fakulteta i doprinositi cijeloj društvenoj zajednici.

 

Alumni klub Ekonomskog fakulteta
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Matice hrvatske b.b. Mostar
web.: http://ef.sum.ba/hr/alumni
e-mail: alumni@ef.sum.ba
tel.: + 387 36 355-100
fax.: + 387 36 355-130