O međunarodnoj suradnji

O međunarodnoj suradnji

Ekonomski fakultet kao ustrojbena jedinica Sveučilišta u Mostaru provodi aktivnosti međunarodne suradnje unutar svog  znanstvenog, nastavnog i stručnog područja.

Kao dio Sveučilišta sudjeluje u aktivnostima međunarodne suradnje koje provodi Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru.

U području znanosti naglasak je na međunarodnoj mobilnosti nastavnika, međunarodnoj suradnji kroz projekte u području visokog obrazovanja kao i znanstveno-istraživačkim projektima.

Mobilnost nastavnika se temelji na sporazumima između Sveučilišta u Mostaru i partnerskih sveučilišta. Ona uključuje boravak u inozemstvu u sklopu kojeg nastavnici održe predavanja na gostujućem fakultetu ili boravak iskoriste za svojevrsni trening i dogovore o unapređenju nastave.

Razmjena se može ostvariti temeljem natječaja o mobilnosti, Bilateralnog sporazuma o međusveučilišnoj ili međufakultetskoj suradnji, postojećih kontakata ili preko Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta.

U okviru nastavnog i stručnog područja Ekonomski fakultet posebno potiče mobilnost studenata i izvannastavnog osoblja kao dio aktivnosti međunarodnih programa razmjene, ugovora o suradnji, studijskih posjeta, ljetnih škola, radionica i posebno prakse kroz Klub poslodavaca koji djeluje unutar fakulteta.

Studentska razmjena podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa na stranom sveučilištu, odnosno odrađivanja stručne prakse na inozemnoj ustanovi, instituciji ili poduzeću. Studijski program je moguće realizirati tijekom semestra ili akademske godine.

Doprinos studentske razmjene je nemjerljiv u akademskom i osobnom razvoju svakog studenta ponaosob, a pridonosi i kvaliteti obrazovnog sustava.

Studentska razmjena se odvija kroz program Erasmus, Bilateralna razmjena temeljem međusveučilišnih sporazuma  i međufakultetskih sporazuma.

Kroz aktivnosti međunarodne mobilnosti moguće je realizirati odlaznu i dolaznu mobilnost nastavnog, nenastavnog osoblja kao i studenata.

Studijski boravak u inozemstvu, odnosno odslušani i položeni ispiti priznaju se temeljem Ugovora o učenju (Learning Agreement). Osnovna načela mobilnosti dolaznih i odlaznih studenata, prava i obveze studenata, kao i sva pitanja vezana za provedbu programa mobilnosti uređena su Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Mostaru.

(https://www.sum.ba/sum/medunarodna/pravilinik-o-mobilnosti )

Na fakultetu obrazac Learning Agreement/Training Agreement potpisuje prodekan za međunarodnu suradnju, a student prije odlaska na studentsku razmjenu treba izabrati kolegije, odnosno definirati program stručne prakse u suradnji sa prodekanom za međunarodnu razmjenu i prodekanom za nastavu.


Adresa: 
 Matice hrvatske bb,
 88000 Mostar

Kontakt:

 ☏036/355-100 (centrala) Nazovi!
 ☏036/355-109  Nazovi!
 ☎036/355-130 (fax)

 e-mail 1: mobility@ef.sum.ba
 

Društvene mreže:

        Facebook        Instagram        Twitter

Naša lokacija:

Dobro nam došli!

Galerija fotografija - kliknite na galeriju