O klubu poslodavaca

O klubu poslodavaca
O klubu
Klub poslodavaca je projekt Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru čija je temeljna svrha osigurati bolju i efikasniju vezu između poslodavaca i studenata koji su završili prvi ili drugi ciklus na Ekonomskom fakultetu. Klub poslodavaca okuplja različita poduzeća iz regije koje karakterizira veliki poslovni uspjeh i društveno odgovoran odnos prema zajednici. Poduzeće postaje član kluba potpisom sporazuma sa Ekonomskim fakultetom. Poslodavci, članovi kluba, imaju pravo raspolagati bazama podataka studenata koji su završili prvi ili drugi ciklus na Ekonomskom fakultetu i koji su se dobrovoljno prijavili u klub. Članstvo u klubu za sva poduzeća je potpuno besplatno i neobvezujuće, što se definira i okvirnim sporazumom o suradnji. Kroz aktivnosti Kluba poslodavci imaju mogućnost i utjecati na razvoj kompetencija kod budućih studenata i potencijalnih zaposlenika. S druge strane studenti imaju priliku uspostaviti kontak s potencijalnim poslodavcima, predstaviti im se i doći do moguće prilike za stručnu praksu, stažiranje ili čak zaposlenje. 
Ekonomski fakulteta želi biti poveznica između potencijalnih poslodavaca i studenata, osiguravajući i jednoj i drugoj strani priliku za ostvarenje vlasitih interesa. 
 
Vizija i misija kluba poslodavaca
Vizija kluba je osigurati stalnu čvrstu i aktivnu vezu između potencijalnih poslodavaca i studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 
Misija kluba je povezati studente Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru koji su završili prvi ili drugi ciklus studija sa potencijalnim poslodavcima na području obavljanja stručnih praksi i zapošljavanja.  
 
Način rada kluba
Svi studenti koji su završili prvi ili drugi ciklus na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostar imaju mogućnost dostaviti zamolbu i životopis na sljedeći mail
Klub poslodavaca Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru evidentira sve prispjele zamolbe i životopise u jednu jedinstvenu bazu podataka koju dostavlja bez naknade ili bilo kakve druge obveze svim članovima kluba, potencijalnim poslodavcima.
Poduzeća, članovi kluba poslodavaca dobivati će dva puta godišnje bez ikakve obveze baze podataka svih studenata koji su završili prvi ili drugi ciklus na Ekonomskom fakultetu i imati će mogućnost zaposliti neke od navedenih studenata.
Članovi kluba, budući poslodavci, potpisuju s Ekonomskim fakultetom sporazum o suradnji kojim je definirano da članstvo u klubu ne nosi nikakve obveze niti troškove za članove, a pruža mogućnost aktivne suradnje na području znantveno – istraživačkog rada, stručnih praksi i zapošljavanja. 
 
Popis potrebne dokumentacije za sve studente koji se žele učlaniti u Klub poslodavaca Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru:
 
1. Zamolba za članstvo (link na propisani obrazac zamolbe)
 
Zamolba i životopis šalje se na mail: klub.poslodavaca@ef.sum.ba