Upute studentima za sudjelovanje u nastavi u zgradi Ekonomskog fakulteta

Upute studentima za sudjelovanje u nastavi u zgradi Ekonomskog fakulteta

Upute:                 

  a.)  Studenti su obvezni čekati početak nastave ispred zgrade fakulteta te napustiti zgradu fakulteta odmah nakon završetka nastave kako bi se moglo pristupiti dezinfekciji učionice.

  b.)  Studenti trebaju poštovati raspored grupa u kojima će pratiti nastavu. Raspored i termini grupa biti će oglašeni na web stranici fakulteta.

  c.)  Studenti u zgradu i učionicu mogu pristupiti tek nakon što ih se pozove da uđu u zgradu uz poštovanje epidemiološke pravila (mjerenje temperature i dezinfekcija ruku).

  d.)  Studenti su obvezni poštivati propisanu fizičku distancu.

  e.)  Studenti su dužni nakon završetka nastave ili obveza u Studentskoj službi odmah napustiti zgradu fakulteta bez zadržavanja.

  f.)  Studenti su obvezno za vrijeme nastave sjediti samo na označenim mjestima u učionici (mjesto sjedenja označeno je na klupi).

  g.)  Svi studenti obvezno moraju koristiti masku tijekom nastave. Ukoliko ne budu posjedovali i propisno koristili masku neće im biti dopušten pristup nastavi.

  h.)  Dolazak na konzultacije kod nastavnika studenti trebaju ranije najaviti nastavniku i dogovoriti sve detalje putem e-maila.

  i.)  Studenti su obvezni u slučaju zaraze javiti se i evidentirati na broj 036/355-100 ili na mail dekanat@ef.sum.ba.

 

Molimo sve studente i nastavnike da se u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja pučanstva, striktno pridržavaju i svih ostalih preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije, kao i Zavoda za javno zdravstvo.