Upis – prijenos jednog nepoloženog predmeta

Upis – prijenos jednog nepoloženog predmeta

Znanstveno – nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta odobrava prijenos još jednog nepoloženog predmeta bez obzira na njegov broj bodova.

Na 7. sjednici Znanstveno – nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta, održanoj 12.10.2020. godine, donijelo je odluku da se odobrava prijenos još jednog nepoloženog predmeta bez obzira na njegovu bodovnu težinu u odnosu na propisane uvjete upisa u višu godinu na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (prijenos 18 ECTS).

Za sve nejasnoće i detalje o provedbi Odluke studenti se trebaju javiti Studentskoj službi ili u dekanat.