UniCredit MINI MBA 2023

UniCredit MINI MBA 2023

UniCredit MINI MBA 2023 Program (24.4.2023 – 27.4.2023)

Lokacija: amfiteatar Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Teme:
Kako biti konkurentniji za tržište rada? (24.04.) - Draga Peko, Ivana Papac (14:00 – 14:45)
Šta je “Design thinking” i kako se koristi u poslovanju? (24.04.) - Monika Malibašić (15:00 – 15:45)


Ponašanje potrošaća: privlačenje klijenata u Banku (25.04.) - Mirjana Beljo, Tomislav Kvesić, Arman Bejtula (14:00 – 15:00)
“Customer relationship mgmt.” (25.04.) - Mirsad Škandro (15:15 – 16:00)
Pravo u bankarstvu (25.04) - Anja Šunjić (16:15 – 17:00)


Regulatorni okvir za banke, finansijska pismenost (26.04.) - Zvonimir Čolak, Ensar Mahović (14:00 – 15:15)
Makroekonomski trendovi i bankarstvo (26.04.) - Jelena Petrović (15:30 – 16:15)
Procjena rizika poslovanja, analiza finansijskih izvještaja (26.04.) - Marija Petrić (16:30 – 17:15)


Digitalizacija poslovanja: uloga IT-a u bankarstvu (27.04.) - Nizara Pačariz, Zen Čičević (14:00 – 15:00)
Mislimo na zajednicu - društveno odgovorno poslovanje - ESG i bankarstvo (27.04.) - Berna Hadžimujagić (15:15 – 16:00)