Svjetski Dan štednje obilježen na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Svjetski Dan štednje obilježen na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Prigodnim predavanjem gđa. Gorane Krunić koordinatora za procjenu limita osiguranja i sanaciju banaka Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine na temu „Sustav osiguranja depozita kao dio mreže financijske sigurnosti“ obilježen je svjetski Dan štednje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Svjetski dan štednje obilježava se u nedjelju 31. listopad 2021. godine, a njegovo obilježavanje ima za cilj podizanje svijesti o značenju štednje. Sigurnost depozita u BiH koji bilježe rast u 2021. godini u uvjetima neizvjesnosti i rizika jamči Agencija za osiguranje depozita BiH u bankama članicama sustava osiguranja depozita. Njezina suradnja sa drugim institucijama čini sigurnosnu mrežu za deponente i njihove depozite. Za dodatna pitanja na raspolaganju studentima bio je i ravnatelj Agencije za osiguranje depozita BiH gosp. Krešimir Šoljić.