Svečana promocija Ekonomskog fakulteta u Mostaru

Svečana promocija Ekonomskog fakulteta u Mostaru

Dana 29.11.2023. godine održana je promocija diplomanata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru

Ovaj svečani dan za diplomante Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i njihove obitelji započeo je u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u nazočnosti roditelja, rodbine, prijatelja, kolega studenata i profesora gdje je održana svečana promocija diplomanata Ekonomskog fakulteta.

Na promociji u Mostaru promovirano je 135 diplomanata, od čega 50 prvostupnika/bachelora ekonomije, 20 stručnih prvostupnika/bachelora ekonomije i 65 magistara ekonomije (10 magistara ekonomije sa završenim dvogodišnjim diplomskim studijem i 55 magistara ekonomije sa završenim jednogodišnjim diplomskim studijem).

Na početku promocije diplomantima se obratio prorektor Sveučilišta u Mostaru prof.dr.sc. Ivo Čolak koji je čestitao diplomantima, njihovim roditeljima i obiteljima na ostvarenom uspjehu. Prorektor je naglasio da ovim činom završava jedna faza života i započinje druga faza koja je puno izazova, uspona i padova.  Prorektor je na poseban način zahvalio obiteljima diplomanata na podršci na cijelom putu koji su oni prošli te se posebno zahvalio na povjerenju u odabiru Sveučilišta u Mostaru kao mjesta svoga studiranja. Prorektor je svome govoru zahvalio i samom Ekonomskom fakultetu, dekanu, njegovim nastavnicima i suradnicima na još jednoj uspješno izvedenoj generaciji u koju je uložen ogroman trud i napor.

Nakon prorektora diplomantima i njihovim obiteljima obratio se dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof.dr.sc. Igor Živko. Dekan je svoje obraćanje započeo sa osvrtom na njihov studentski život, trud i napor koji su na svome putu uložili. Naglasio je kako su diplome potvrda zalaganja, sposobnosti te ustrajnosti u završetku fakulteta i ostvarenju vlastite afirmacije.

Na poseban način je istakao društvenu ulogu ekonomiste u modernom društvu koje se nalazi pred izazovima raznih kriza te ulogu ekonomista u stvaranju boljeg društva i domovine u kojoj živimo. Pozvao ih je da budu promjena koju društvo treba i želi, ali je posebno naglasio da ta promjena polazi od njih samih te ako žele mijenjati zaista svoje okruženje moraju prvo početi od promjene samih sebe.

Dekan je na kraju svoga govora pozvao sve da ostanu u svojoj domovini te da budu jamac napretka i temelj za bolju budućnost svih. Na koncu zahvalio se iskreno roditeljima, članovima obitelji i svima onima koju su na bilo koji način ugradili neki dio sebe u ovaj uspjeh.

Pored dodjele diploma dekan je dodijelio i dekanove nagrade za osmero studenata za ostvareno uspjeh u prethodnoj akademskoj godini (klikni i vidi dobitnike dekanove nagrade za akademsku 2022./2023.).

Nakon dodjele diploma i dekanovih nagrada dodijeljene su i zahvalnice studentima za promociju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i uspjeh na natjecanju GenChange 2023 (klikni i vidi dobitnike zahvalnica za akademsku 2022./2023.)

Cijeli događaj promocije u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače uveličala je svojim divnim glasovima i glazbenim točkama Lucija Zovko.

GALERIJA SLIKA (klikni, pregledaj i preuzmi)