Studentska anketa o kvaliteti nastave – ISS

Studentska anketa o kvaliteti nastave – ISS

Molimo studente da u ISS-u ispune anketu o kvaliteti nastave na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u cilju poboljšanja nastavnog procesa i podizanja razine zadovoljstva studenata.