Studentima III. godine stručnog studija održano predavanje i radionica na temu „Razvoj poslovnih modela“

Studentima III. godine stručnog studija održano predavanje i radionica na temu „Razvoj poslovnih modela“

U ponedjeljak, 16.01.2017. godine, održano je gostujuće predavanje i radionica na temu: „Razvoj poslovnog modela“. Predavanje i radionicu za studente III. godine stručnog studija održao je Goran Dodig, djelatnik INTERA Tehnološkog Parka i privatni konzultant. Predavanje i radionica održani su u sklopu nastave iz kolegija Osnove poduzetništva i Poslovno planiranje na stručnom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Koncept poslovnog modela aplikativna je nadopuna razvoju poduzetničke ideje i poslovnog planiranja. U sklopu radionicu studenti su imali priliku upoznati se sa konceptom razvoja poslovnih modela u praksi te kroz radionicu i praktične primjere sa njegovom primjenom u razvoju različitih proizvoda i usluga na tržištu.