Studenti Ekonomskog fakulteta u programu Mini MBA UniCredit banke

Studenti Ekonomskog fakulteta u programu Mini MBA UniCredit banke

U utorak 19. listopada 2021. godine održan je radni sastanak sa predstavnicima UniCredit banke na kojem se razgovaralo o realizaciji projekta Mini MBA programu UniCredit bank d.d. Mostar koji se provodi sa partnerskim ekonomskim fakultetima u BiH.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru je podržao inicijativu za realizaciju projekta za studente završnih godina studija prvog i drugog ciklusa. Na sastanku je razgovarano i o drugim oblicima suradnje dviju institucija. 

MINI MBA PROGRAM ZA STUDENTE - PDF