Studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara započeli kampanju u okviru projekta “E4U”

Studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara započeli kampanju u okviru projekta “E4U”

Od 9.-12.2.2018. studenti Ekonomskog fakulteta su sudjelovali na Madia Boot Camp-u koji se održavao u prostorijama Garden City hotela u Konjicu. Kamp je organiziran u sklopu projekta Europske Unije za mlade pod nazivom ˝Outreach to Undergraduate Students E4U˝ koji je započeo krajem prošle godine organizacijom info dana na 8 različitih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Na Media boot kampu su se okupili studenti s 14 fakulteta u Bosni i Hercegovini kako bi kroz različita predavanja i interaktivne radionice dobili potrebne informacije i smjernice za kreiranje svojih kampanja s ciljem promoviranja nužnosti promjena. Studenti su podijeljeni u 7 timova, dodijeljene su im timske boje koje će koristiti tijekom svojih kampanja. Cilj spomenutih kampanja je ukazati na mnogobrojna društveno-ekonomska područja koja zahtijevaju promjene, posebice na područja koja se tiču mladih, obrazovanje, zapošljavanje i poduzetništvo.

Studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Ana Aničić, Marija Vranjković, Daria Ravlić i Franjo Skoko i studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostar Esmeralda Šuta, Edna Voloder, Almin Pilav i Hamdo Karaga čine crveni (RED) tim. Crveni tim će svojom kampanjom nastojati ukazati na probleme mladih pri zapošljavanju prvenstveno zbog jaza između zahtjeva tržišta rada i Nastavnih planova i programa obrazovnih institucija te istaknuti važnost samostalne diferencijacije studenata kroz volontiranje, vannastavne aktivnosti i dodatno, neformalno obrazovanje. Cilj crvenog tima je aktivirati mlade i potaknuti ih na promjene, prvenstveno krećući od sebe, a onda djelujući i na svoju okolinu/sredinu.

Više informacija o ovom projektu se može pronaći na web stranici: http://europa.ba/?page_id=53760