Studenti Ekonomskog fakulteta na Gen Change Media Boot Campu

Studenti Ekonomskog fakulteta na Gen Change Media Boot Campu

U periodu od 9. do 11. svibnja 2023. godine, tim Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kojeg čine studenti Luka Marić, Lucija Šimunović, Ana-Marija Šarac i Ines Stojić su zajedno sa svojim mentorom asistentom Nikolom Škobićem posjetili Sarajevo u sklopu projekta Gen Change te sudjelovali na Media Boot Campu koji se održao u hotelu Hollywood.

Tijekom tri dana su kroz različita predavanja i radionice razvijali vještine komuniciranja, javnog nastupa i saznali kako se odvija proces nastanka filma. Zahvaljujući ovom projektu Luka, Lucija, Ana-Marija i Ines su upoznali brojne studente s različitih fakulteta iz cijele BiH i stekli nova prijateljstva i nezaboravno iskustvo.

U sljedećoj fazi projekta studenti će zajedno s ekipom Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici i mentoricom iz agencije snimati video na zadanu temu te će najbolji film ići za Bruxelles.

Ekipa sretno!