Sretan dan Europe!

Sretan dan Europe!

Deveti svibnja, uz himnu i zastavu, simbol je Europske Unije.

Vijeće Europske Unije u Milanu 1985. godine donijelo je odluku kojom se 9. svibnja svake godine obilježava kao "Dan Europe". Naime, 9. svibnja 1950. Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske predstavio je svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik. Taj prijedlog, poznatiji kao "Schumanova deklaracija", smatra se početkom formiranja Europske unije.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru procese, pitanja i probleme europskih integracija zemalja članica i pristupnica približava znanstvenoj i stručnoj javnosti, te široj društvenoj zajednici kroz različite aktivnosti  u nastavnom i izvannastavnom procesu.

Od 2015 do 2018. implementiran je Jean Monnet Modul i uveden novi kolegij na preddiplomskom sveučilišnom studiju pod nazivom „Ekonomske integracije u Europi“.

OD  2016. godine Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru u suradnji sa ECSA-BiH organizira znanstvenu konferenciju pod nazivom Economic system of Europea Union And Accession Of Bosnia and Herzegovina - Challanges And Policies Ahead“, koja se bavi  izazovima integracijskog procesa i definiranja politika u procesu integracije Bosne i Hercegovine u EU. Prigodom obilježavanja Dana Europe iz tiska izlazi treći Zbornik radova sa III konferencije.

Dragi studenti, kolegice i kolege profesori, poslovni partneri, sretan Vam dan Europe!