Sporazum s Agencijom za nadzor osiguranja FBiH

Sporazum s Agencijom za nadzor osiguranja FBiH

Potpisan sporazum o suradnji između Agencije za nadzor osiguranja FBiH i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u petak 17. ožujka 2023. godine, upriličen je radni sastanak i potpisivanje Sporazuma o suradnji između  Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Sporazum o suradnji potpisali su direktor Agencije gosp. Ivan Luburić i dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Igor Živko. Tijekom radnog sastanaka razgovaralo se o suradnji dviju institucija u području sektora osiguranja, osposobljavanju studenata kroz reviziju nastavnih planova za potrebe tržišta osiguranja, programa edukacije za korisnike i djelatnike sektora osiguranja te podizanju svijesti o značaju osiguranja u životu pojedinca i gospodarstva.

Sastanku je nazočila i gđa. Mirjana Vegar, pomoćnica direktora u Sektoru za posredni nadzor društava za osiguranje i Zaštitnog fonda F BiH te prodekani na Ekonomskom fakultetu prof. dr. sc. Anela Čolak i prof. dr. sc.  Nikola Papac.