Simpozij: "Računovodstvena profesija između održivosti, inflacije i EU integracija"

Simpozij: "Računovodstvena profesija između održivosti, inflacije i EU integracija"

Sadržaj  Simpozija

09:30 - 10:00 - OTVARANJE SIMPOZIJA                      

10:00 - 11:45  Modul 1 – Porezi i EU integracije

Moderator: Augustin Mišić

Panelisti:

· izv.prof.dr.sc. Miro Džakula, Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje

Temeljne razlike prijedloga novog i važećeg zakona i porezu na dodanu vrijednost

·  Slobodan Vukoja, dipl.oec., Porezna uprava FBiH

Utjecaj različitih čimbenika na javne prihode u FBiH (izravni porezi)

· univ.spec.oec. Ivica Milčić, HZRIFD

Porezni tretman poslovanja u Republici Hrvatskoj preko stalne poslovne jedinice

·  doc.dr.sc. Željko Bošnjak, Komisija za računovodstvo i reviziju BiH

Primjena propisa o oporezivanju dobiti u FBiH

· doc.dr.sc. Ante Džidić, Uprava za indirektno oporezivanje FBiH

Indirektne metode rekonstrukcije prihoda u poreznim postupcima

· Augustin Mišićdipl.oec., SRRiF-FBiH, URiFD HB

Korelacija i harmonizacija poreznih propisa BiH uvjet za pristup EU tržištu i integracijama

11:45 - 12:00  PAUZA 

12:00 - 13:45  Modul 2 – Računovodstvo i revizija

Moderator: prof.dr.sc. Danimir Gulin

Panelisti:

· prof.dr.sc. Danimir Gulin, Ekonomski fakultet Zagreb, HZRIFD

Urgentne izmjene poslovnog modela računovodstvenih i revizijskih tvrtki u funkciji prilagodbe aktualnoj gospodarskoj situaciji

· izv.prof.dr.sc. Maja Letica, Ekonomski fakultet Mostar, Sveučilište u Mostaru

Izvještavanje o održivosti i javni sektor

· izv.prof.dr.sc. Josipa Grbavac, Ekonomski fakultet Mostar, Sveučilište u Mostaru

Koncept održivosti u reviziji financijskih izvještaja

· izv.prof.dr.sc. Amra Gadžo, Ekonomski fakultet Tuzla, Univerzitet u Tuzli

Izazovi i prilike za izvještavanje o održivosti poslovanja u Bosni i Hercegovini

· doc.dr.sc. Marko Čular, Ekonomski fakultet Split, Sveučilište u Splitu

Kako interna revizija može pomoći organizacijama u upravljanju ESG-om?

· dr.sc. Dragan Gabrić, Sveučilište u Mostaru

Institucionalni okvir računovodstvenih i revizijskih naknada u Bosni i Hercegovini – stanja i perspektive

13:45 - 14:30  PAUZA ZA RUČAK 

14:30 - 16:00  Modul 3 – Financijska stabilnost i održivost

Moderator: prof.dr.sc. Igor Živko

Panelisti:

· prof.dr.sc. Igor Živko, Ekonomski fakultet Mostar, Sveučilište u Mostaru

Zdravlje financijskog sektora između inflacije i održivosti

· Ivan Luburić, dipl.oec, Agencija za nadzor društava za osiguranje

Utjecaj inflacije na sektor osiguranja

· prof.dr.sc. Željko Šain, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Institucionalna i personalna financijska pismenost u Bosni i Hercegovini - stanje i perspektive financijskog zdravlja kao osnova poslovnog boniteta

· izv.prof.dr.sc. Nikola Papac, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Korporativno upravljanje u uvjetima nestabilnosti

Program Simpozija

Simpozij je podijeljen u tri modula, a baziran je na radovima panelista i njihovoj diskusiji. Aktivna diskusija između panelista će sudionicima približiti izazove s kojima se gospodarski subjekti susreću u svakodnevnom poslovanju, te će ponuditi odgovore na trenutne i buduće izazove.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova Simpozija u iznosu od  100,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova Simpozija se vrše prije početka simpozija na transakcijski račun Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru s naznakom: „Za Simpozij“, otvorenog u UniCredit banci na broj: 3381302271312140

Prijava na Simpozij

U prilogu se nalazi prijavni obrazac i molimo da popunjeni prijavni obrazac zajedno sa skeniranom uplatnicom pošaljete na našu  e-mail adresu: kpe@ef.sum.ba najkasnije do 25.05.2023. u 12 sati.

Informacija o bodovanju Simpozija

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-38/23 od 05.05.2023 ovaj simpozij odnosno pojedinačni program KPE vrednuje kao 7 sati/bodova ili ekvivalentnih obrazovnih jedinica. Sukladno članku 10. stavak 4. Pravilnika, a s obzirom na obuhvat, oblasti i sadržaj tema svih prijavljenih modula u pojedinačnom programu, od ukupnog broja bodova, 4 boda se odnose na opću i 3 boda na specijalističku edukaciju.

Dodatne informacije o seminaru

Materijali sa Simpozija će prijavljenim učesnicima Simpozija biti distribuirani elektronskim putem poslije završetka Simpozija.

Za sve sudionike Simpozija u hotelu „Mostar“, u glavnoj pauzi će biti osiguran ručak.

 Kontakt info

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim simpozijem su:

036/ 355 - 117, 036/355 - 114 i/ili  kpe@ef.sum.ba.