Rektorova nagrada za uspjeh

Rektorova nagrada za uspjeh

Sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli rektorove nagrade studentima Sveučilišta u Mostaru i dopisu ur.broj: 01-6272/21 od 8. studenog 2021. godine, pokreće se postupak dodjele Rektorove nagrade za uspjeh u akademskoj 2020./2021. godini.

Prijavu mogu podnijeti redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija ukoliko ispunjavaju kriterije utvrđene člankom 4., stavak 1. Pravilnika o dodjeli rektorove nagrade:

 1. u trenutku prijavljivanja nisu stariji od 26 godina,
 2. prethodno nikad nisu bili dobitnici Rektorove nagrade,
 3. nisu ponavljali niti jednu godinu studija,
 4. moraju imati položene sve ispite iz prethodne akademske godine studija i ostvariti prosjek ocjena najmanje 4,00.

Ako dvoje ili više studenata imaju isti prosjek ocjena za prethodnu akademsku godinu, prednost će imati student koji je ostvario bolji ukupni prosjek ocjena tijekom studiranja.

U Tajništvo fakulteta najkasnije do ponedjeljka, 22. studenog 2021. godine do 12:00 sati potrebno je dostaviti:

• Prijavu u pisanom obliku;
• Izjavu da nisu bili dobitnici Rektorove nagrade ranijih godina;
• Prijepis ocjena;
• Potvrdu o statusu studenta.

Dva najbolja studenta Ekonomskog fakulteta (jedan student preddiplomskog i jedan student diplomskog studija) mogu dobiti „Rektorovu nagradu“.

 

                                                    TAJNIŠTVO