Rektorova nagrada

Rektorova nagrada

Sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Mostaru ur.broj:01-6701/22 od 10.studenog 2022.godine i dopisu ur.broj: 01-6739/22 od 10. studenog 2022. godine, raspisuje se natječaj s kriterijima za dodjelu Rektorove nagrade za uspjeh u studiranju u akademskoj 2021./2022. godini.

Prijavu mogu podnijeti redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija od 14. studenog do 21. studenog 2022.godine ukoliko ispunjavaju kriterije utvrđene člankom 4., stavak 1. Pravilnika o Rektorovoj nagradi:

  1. u trenutku prijavljivanja nisu stariji od 26 godina,
  2. prethodno nikad nisu bili dobitnici Rektorove nagrade,
  3. nisu ponavljali niti jednu godinu studija,
  4. moraju imati položene sve ispite iz prethodne akademske godine studija do 30.rujna i ostvariti prosjek ocjena najmanje 4,00.

Ako dvoje ili više studenata imaju isti prosjek ocjena za prethodnu akademsku godinu, prednost će imati student koji je ostvario bolji ukupni prosjek ocjena tijekom studiranja.

U Tajništvo fakulteta najkasnije do ponedjeljka, 21. studenog 2022. godine do 14:00 sati potrebno je dostaviti:

  • Prijavu u pisanom obliku;
  • Izjavu da nisu bili dobitnici Rektorove nagrade ranijih godina;
  • Prijepis ocjena;  
  • Potvrdu o statusu studenta.