Raspisivanje izbora za predstavnike studenata Ekonomskog fakulteta

Raspisivanje izbora za predstavnike studenata Ekonomskog fakulteta

Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru Ur. br.: 01-5017/23, a u svezi s člankom 15. i 16. Pravilnika o studentskom zboru Sveučilišta u Mostaru, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru donosi

O D L U K U
o raspisivanju izbora za predstavnike studenata
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

I.
Raspisuju se studentski izbori na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2023./2024. godinu. Studenski izbori održat će se 30. listopada 2023. godine u vremenu od 9,00 do 14,00 sati.

II.
Prijave kandidata vrše se od 2.10.-16.10.2023. godine.

III.
Izbori će se održati na 5. izbornih mjesta i to:

Izborno mjesto 1. za I. godinu preddiplomskih studija
Izborno mjesto 2. za II. godinu preddiplomskih studija
Izborno mjesto 3. za III. godinu preddiplomskih studija
Izborno mjesto 4. za IV. godinu preddiplomskih studija
Izborno mjesto 5. za I. i II. godinu diplomskih studija

III.
Pravo glasa imaju svi studenti, redoviti i izvanredni, koji su upisani u akademskoj 2023./2024. godini i nalaze se na biračkom popisu.

IV.
Glasovati se može samo na biračkom mjestu i ne može se glasovati za drugu osobu.

V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.