Proveden online audit sustava upravljanja kvalitetom

Proveden online audit sustava upravljanja kvalitetom

Dana 29.5.2020. godine proveden je vanjski audit kojim se utvrđivala provedba standarda ISO 9001:2015 u poslovnim procesima Ekonomskog fakulteta.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru kao nositelj standarda ISO 9001:2015 provodi redovite vanjski audite na kojima se analizira usklađenost internih procesa sa propisanim standardima. Dana 29.5.2020. godine proveden je vanjski audit kojim se utvrđivala provedba standarda u poslovnim procesima Ekonomskog fakulteta u ovoj akademskoj godini. Audit je proveden online, a provela ga je auditorska kuće Bureau Veritas i gđa. Ana Bilandžija, ovlašteni auditor.

U online auditu sudjelovali su zaposlenici Ekonomskog fakulteta koji su prezentirali rad pojedinih službi, prije svega Studentske službe, zatim su prezentirane aktivnosti planiranja i organizacije nastave te rad općih službi i upravljanje Ekonomskim fakultetom.

Posebna pozornost audita bila je na organizaciji nastave i poslovanja Fakulteta u uvjetima COVID-19 i integracijskim procesima Sveučilišta u Mostaru. Ekonomski fakultet zahvaljuje se zaposlenicima auditorske kuće Bureau Veritas i gđa. Ani Bilandžija koji su prihvatili ovakav način rada i koji su organizirali i proveli proces audita.