Promocija, studenti volonteri

Promocija, studenti volonteri

Ekonomski fakultet se zahvaljuje svim studentima volonterima koji su pomogli organizirati promociju

Popis studenata volontera koji su pomogli organizirati promociju:

Ante Mioč, Ante Marić, Ivan Kuraja, Kristina Gudelj, Dorotea Ereš,   Marela Bilić,  Ivana Kvesić,  Ivana Petković, Danijela Aračić, Ivana Vukša, Nina Slišković, KristinaBoto, Ivana Radoš, Dragica Marić, Valentina Trlin, Iva Bilić, Mila Bagarić.