Projekt Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR-a) „E4U“

Projekt Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR-a) „E4U“

Druženje koje je organizirano u okviru projekta Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR-a) „E4U“, održano je u Mepas Mall-u, 11. siječnja  2017.

Ovaj projekt angažira 14 javnih sveučilišta/ fakulteta i oko 56 studenata i nastavnika iz cijele zemlje u BiH, u promociji pitanja od značaja za proces Europskih integracija. Studenti su uz pomoć svojih akademskih mentora i eksperata na projektu, izradili javne kampanje koje ilustriraju percepciju mladih i njihovo mišljenje o društveno-ekonomskim reformama, posebno u području obrazovanja, prvog radnog iskustva, zapošljavanja i poduzetništva.

Predstavnici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru koji su u timu sa studentima s Univerziteta Džemal Bijedić, su Stipan Zovko, Renata Begić, Iva Klepić i Daria Heljić.

Projekt također uključuje interaktivne aktivnosti sa građanima širom BiH kao što je ovo druženje, gdje su studenti koji sudjeluju u projektu predstavili ovu inicijativu i bili domaćini nizu zabavnih aktivnosti.

Posjetite zvaničnu Facebook stranicu E4U projekta:

https://www.facebook.com/euforyouebih/