Prezentacija praksi grupacije Super Business Group

Prezentacija praksi grupacije Super Business Group

Dana 20.12.2018. godine predstavnici grupacije Super Business Group održali su prezentaciju studentskih praksi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta gdje dogovoreno i pristupanje grupacije Klubu poslodavaca Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Mostaru.

Grupacija u svom sastavu ima više poduzeća i bavi se različitim poslovima iz područja IT-a i turizma. Grupacija obavlja poslove kroz urede koji se nalaze u Mostaru, Zagrebu, Beču i Londonu.

Predstavnici grupacije Marija Bagarić i Nina Batlak studentima su prezentirali mogućnosti i oblike studentskih praksi koje će se organizirati za studente Ekonomskoga fakulteta. Studenti će prakse obavljati u sklopu turističke agencije koja je sastavni dio grupacije gdje će imati priliku učiti od različitih stručnjaka iz sektora turizma te primijeniti ta stečena znanja u praksi.

Prvi javni poziv za stručne prakse u turističkoj agenciji objaviti će se na linku Kluba poslodavaca u siječnju 2019. godine.

Detalji o grupaciji nalaze se na linku: http://www.superbusinessgroup.com/