Poziv za kandidiranje studenata za dodjelu podrške najboljim studentima

Poziv za kandidiranje studenata za dodjelu podrške najboljim studentima
Pozivaju se studenti za kandidiranje za dodjelu podrške najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti. Kriteriji koji moraju biti ispunjeni:
Podrška se odnosi na najbolje studente završne godine Preddiplomskog i Stručnog studija s najboljim prosjekom na dosadašnjem studiju zaključno s akademskom 2021./2022. godinom
 
Potrebno dostaviti:
Ovjerenu kopija osobne iskaznice studenta,
Ovjerenu kopija CIPS-ove prijave prebivališta,
Ovjeren prosjek ocjena tijekom cijelog studija (akademski uspjeh),
Potvrda banke o posjedovanju tekućeg računa u banci s brojem transakcijskog računa banke (ne starija od tri mjeseca)
 
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru može kandidirati jednog studenta/studenticu s najboljim postignutim uspjehom na dosadašnjem studiju.
 
Rok za prijavu do petka 28.10.2022. godine do 14:00 sati u ured Dekana.