POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA POHAĐANJA OBUKE ZA STJECANJE RAČUNOVODSTVENIH ZVANJA

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA POHAĐANJA OBUKE ZA STJECANJE RAČUNOVODSTVENIH ZVANJA

Poziv za obuku za stjecanje računovodstvenih zvanja

a) certificirani računovodstveni tehničar (CRT)

1.            ukupan fond sati za modul – 50 sati
2.            cijena obuke po predmetu – 200,00 KM

b) certificirani računovođa (CR)

1.            ukupan fond sati za modul – 60 sati
2.            cijena obuke po predmetu – 300,00 KM

c) ovlašteni revizor (OR)

1.            ukupan fond sati za modul – 80 sati
2.            cijena obuke po predmetu – 400,00 KM

Početak obuke je planiran od 03. travnja 2023. godine u Mostaru na Ekonomskom fakultetu: Ekonomski fakultet Mostar, Matice hrvatske b.b. 88000 Mostar.
U planu je da se nastava odvija u učionicama Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ali u slučaju potrebe postoji mogućnost organizacije nastave i online.

Dodatne informacije i prijave:

- Centar za cjeloživotno učenje
- Prijave slati e-mailom na adresu: kpe@ef.sum.ba

Napomena: Ekonomski fakultet zadržava pravo neodržavanja obuke iz pojedinog modula ili predmeta u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata.