Poziv na sudjelovanje u javnoj raspravi

Poziv na sudjelovanje u javnoj raspravi

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru koji se nalazi u postupku revizije nastavnih planova i programa organizira javnu raspravu na temu revidiranih nastavnih planova i programa.

U javnoj rasprava namijenjena je iznošenju svojih viđenja i komentara na ponuđene nastavne planove i programe a namijenjena je nastavnicima, studentima, poslodavcima i njihovim zaposlenicima te strukovnim udruženjima i dr.

Javna rasprava održat će se u srijedu 29.3.2023. godine u 11:00 sati u dvorani 215.