Poziv na radionicu za ovlaštene procjenitelje

Poziv na radionicu za ovlaštene procjenitelje

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Poziva Vas na RADIONICU ZA OVLAŠTENE PROCJENITELJE na temu

Primjena metoda procjene vrijednosti poduzeća u okvirima MSPV“

(Mostar, 12.07.2023., u 09:30 sati, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru)

IN CLASS - fizički u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta i ONLINE

 

KLIKOM PREUZMITE OBRAZAC ZA PRIJAVU

SADRŽAJ RADIONICE

9:30 – 10:00 REGISTRACIJA SUDIONIKA

10:00 – 11:00 Osvrt na Međunarodne standarde procjene vrijednosti (dr.sc. Maja Letica)

·       Osnova načela procjene vrijednosti

·       Okvir za MSPV (Opći standardi, Standardi imovine)

·       Definicije vrednovanja

·       Pristupi (principi) vrednovanja

11:00 – 12:45 Metode procjene vrijednosti poduzeća prema Međunarodnom standardu procjene 200 Poslovanje i poslovni udjeli, s praktičnim primjerima (dr.sc. Dragan Gabrić)

·      Procjena vrijednosti poduzeća prihodovnim pristupom i metodama s praktičnim primjerom

·      Procjena vrijednosti poduzeća troškovnim pristupom i metodama s praktičnim primjerom

·      Procjena vrijednosti poduzeća tržišnim pristupom i metodama s praktičnim primjerom

·      Ograničenja u procjeni vrijednosti poduzeća u lokalnim uvjetima

12:45 – 13:30 Pauza sa zakuskom

13:30 – 14:30 Značaj izračuna WACC-a pri procjeni vrijednosti poduzeća (dr.sc. Maja Letica)

·      Elementi izračuna WACC-a

·      Praktični primjeri izračuna WACC-a

·      Utjecaj WACC-a na konačnu vrijednost procjene i osjetljivost modela

14:30 – 15:30 Izrada izvještaja o procjeni prema Međunarodnom standardu procjene 103 Izvještavanje (dr.sc. Dragan Gabrić)

·      Opći zahtjevi u pogledu izvještavanja o procjeni vrijednosti

·      Analiza strukture i praktični primjeri izvještaja o procjeni

15:30 – 16:15 Diskusija, pitanja i odgovori na probleme iz prakse (Dragan Gabrić, Maja Letica)


Program Radionice:

Radionica je podijeljen u četiri modula, a bazirana je na prezentacijama predavača te otvorenoj diskusiji s sudionicima radionice.

Participacija troškova

Sudionici sudjeluju u pokriću troškova Radionice u iznosu od  140,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova Radionice se vrše prije početka Radionice na transakcijski račun Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru s naznakom: „Za Radionicu“, otvorenog u UniCredit banci na broj: 3381302271312140

Prijava na Radionicu

Na linku se nalazi prijavni obrazac i molimo da popunjeni prijavni obrazac zajedno sa skeniranom uplatnicom pošaljete na našu  e-mail adresu: kpe.efsum@gmail.com najkasnije do 11.07.2023. u 12 sati.

Informacija o bodovanju Radionice

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-48/23 od 14.06.2023 ovu radionicu odnosno pojedinačni program KPR vrednuje kao 7 sati/bodova ili ekvivalentnih obrazovnih jedinica. Sukladno članku 10. stavak 4. Pravilnika, a s obzirom na obuhvat, oblasti i sadržaj tema svih prijavljenih modula u pojedinačnom programu, od ukupnog broja bodova 7 bodova se priznaje kao specijalistička obuka.

Dodatne informacije o Radionici

Materijali s Radionice će prijavljenim sudionicima Radionice biti distribuirani elektronskim putem poslije završetka Radionice.

Lagani hladni obrok (zakuska) će biti dostupna svim sudionicima Radionice u terminu pauze.

Kontakt info

Kontakt telefon i e-adresa za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovom Radionicom su:

036/ 355 – 100 i/ili  kpe.efsum@gmail.com