Poziv - MINI MBA program za studente Sveučilišta u Mostaru (24.4.2023 - 27.4.2023)

Poziv - MINI MBA program za studente Sveučilišta u Mostaru (24.4.2023 - 27.4.2023)

Student si Sveučilišta u Mostaru i želiš upoznati kako funkcionira teorija u praksi u vodećoj Banci u BiH? Prijavi se na drugi po redu MINI MBA program!

Spremili smo za vas:

Kako biti konkurentniji za tržište rada? (24.4.2023.)
Šta je „Design thinking“ i kako se koristi u poslovanju? (24.4.2023.)


Ponašanje potrošača: privlačenje klijenata u Banku (25.4.2023.)
„Customer relationship management“ (25.4.2023.)
Pravo u bankarstvu (25.4.2023.)


Makroekonomski trendovi i bankarstvo (26.4.2023.)
Regulatorni okvir za banke, financijska pismenost (26.4.2023.)
Procjena rizika poslovanja, analiza financijskih izvještaja (26.4.2023.)


Digitalizacija poslovanja: uloga IT-a u bankarstvu (27.4.2023.)
Mislimo na zajednicu - društveno odgovorno poslovanje - ESG i bankarstvo (27.4.2023.)


Vaše  prijave  koje  sadrže:  ime  i  prezime,  godinu  studija,  fakultet,  e-mail  adresu  i  kontakt telefon,  pošaljite do 19.4.2023. na adresu prijavazaposao@unicreditgroup.ba s naslovom „Prijava za MINI MBA'' ili putem QR koda u nastavku.

MINI MBA radionice će se održati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u  periodu  24.4.2023.-27.4.2023.  u  poslijepodnevnim  satima.  Prijavljeni  studenti  će  biti naknadno kontaktirani za detalje.