Poziv II. simpozij - Financijsko zdravlje javnog i privatnog sektora

Poziv II. simpozij - Financijsko zdravlje javnog i privatnog sektora

Poziv za sudjelovanje na drugom simpoziju: "Financijsko zdravlje javnog i privatnog sektora"

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Organizira DRUGI SIMPOZIJ:

„Financijsko zdravlje javnog i privatnog sektora“

10.05.2024. Mostar, hotel “Mostar”

 

Prijavni obrazac

AGENDA SIMPOZIJA

 

09:30-10:00 OTVARANJE SIMPOZIJA

 

10:00-11:45 MODUL 1 – Financijsko zdravlje javnog sektora

Moderator: prof.dr.sc. Maja Letica

Panelisti:

• Prof.dr.sc. Benina Veledar, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

„VRHOVNE REVIZIJSKE INSTITUCIJE U FUNKCIJI FINANCIJSKOG ZDRAVLJA JAVNOG SEKTORA“

• Dr.sc. Marijana Šimić, Vlada Zapadno-hercegovačke županije

„PREDNOSTI REVIZIJSKOG SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA K0D JAVNIH PODUZEĆA“

Belma Islamović, dip. iur., odsjek financijskog upravljanja i kontrole, centralna harmonizacijska jedinica 
“INTERNE KONTROLE I INTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU – GDJE SMO TRENUTNO?“

 

11:45-12:00 PAUZA

 

12:00 – 13:45 MODUL 2 – Računovodstvo i revizija

Moderator: prof.dr.sc. Josipa Grbavac

Panelisti:

• Prof.dr.sc. Danimir Gulin, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika,

„UMANJENJE IMOVINE KAO POSLJEDICA KLIMATSKIH PROMJENA“

• Dr.sc. Dragan Gabrić, Sveučilište u Mostaru

„MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA U FUNKCIJI KVALITETE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA“

• Dr.sc. Suzi Mikulić

„RIZICI NAPLATE POTRAŽIVANJA OD KUPACA U BOSNI I HERCEGOVINI“

• Prof.dr.sc. Brano Markić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru,

„UMJETNA INTELIGENCIJA U RAČUNOVODSTVU“

• Prof.dr.sc. Josipa Grbavac, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru,

„RAČUNOVODSTVENA EDUKACIJA ZA ODRŽIVU BUDUĆNOST“

 

13:45-14:30 PAUZA ZA RUČAK

 

14:30 – 16:00 MODUL 3 – Financije i porezi

Moderator: prof.dr.sc. Igor Živko

Panelisti:

Ivica Milčić, univ.spec.oec., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika,

„NOVI PROPISI EU U SPRIJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA“

Irma Borovac, mag.oec., Financijsko – Informatička agencija,

„PREGLED FINANCIJSKOG ZDRAVLJA POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE“

• Doc.dr.sc. Ante Džidić, Uprava za indirektno oporezivanje,

„ULOGA POREZA U ODRŽAVANJU FINANCIJSKOG ZDRAVLJA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA“

• Prof.dr.sc. Igor Živko, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru,

„ZELENO FINANCIRANJE – STANJE I PERSPEKTIVE“

16:00 – 16:30 ZAKLJUČCI SIMPOZIJA

Program Simpozija
Simpozij je podijeljen u tri modula, a baziran je na radovima panelista i njihovoj diskusiji. Aktivna diskusija između panelista će sudionicima približiti izazove s kojima se gospodarski subjekti susreću u svakodnevnom poslovanju, te će ponuditi odgovore na trenutne i buduće izazove.

 

Participacija troškova
Učesnici učestvuju u pokriću troškova Simpozija u iznosu od 120,00 KM (s uključenim PDV-om).

Uplate na ime pokrića troškova Simpozija se vrše prije početka simpozija na transakcijski račun Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru s naznakom: „Za Simpozij“, otvorenog u UniCredit banci na broj: 3381302271312140

Prijava na Simpozij
Na Simpozij se možete prijaviti putem linka dostupnog u nastavku. Molimo da skeniranu uplatnicu pošaljete na našu e-mail adresu: kpe.efsum@gmail.com najkasnije do 09.05.2024. u 12 sati. LINK ZA PRIJAVU

Informacija o bodovanju Simpozija

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-29/24 od 26.03.2024. ovaj simpozij odnosno pojedinačni program KPE vrednuje kao 7 sati/bodova ili ekvivalentnih obrazovnih jedinica. Sukladno članku 10. stavak 4. Pravilnika, a s obzirom na obuhvat, oblasti i sadržaj tema svih prijavljenih modula u pojedinačnom programu, od ukupnog broja bodova, 5 boda se odnose na opću i 2 boda na specijalističku edukaciju.

Dodatne informacije

Materijali sa Simpozija će prijavljenim učesnicima Simpozija biti distribuirani elektronskim putem poslije završetka Simpozija.
Za sve sudionike Simpozija u hotelu „Mostar“, u glavnoj pauzi će biti osiguran ručak.

Kontakt info
Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim simpozijem su:

036/ 355 - 117, 036/355 - 114 i/ili  kpe.efsum@gmail.com.

Prijavni obrazac