Potpisan Memorandum s Uredom za reviziju institucija u F BiH

Potpisan Memorandum s Uredom za reviziju institucija u F BiH

U utorak, 5. srpnja 2022. godine u Sarajevu je potpisan Memorandum o suradnji između Ureda za reviziju institucija u F BiH i Ekonomskog fakulteta kojim se otvaraju mogućnosti stručnog usavršavanja studenta, organizacije zajedničkih znanstvenih i stručnih skupova, suradnje na unaprjeđenju i izradi nastavnih planova i programa edukacije s fokusom na teme iz područja revizije javnog sektora. Memorandum je u ime Ureda za reviziju institucija F BiH potpisao generalni revizor Dževad Nekić i prof. dr. sc. Igor Živko u ime Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.