Potpisan Memorandum o suradnji GS1 i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Potpisan Memorandum o suradnji GS1 i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Memorandumom koji je potpisan 22. ožujka 2022. godine uspostavlja se suradnja u području istraživačke, stručne i obrazovne djelatnosti između dviju institucija. 

GS1 je udruženje za automatsku identifikaciju, elektronsku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima Bosne i Hercegovine.