Početak nastave u akademskoj 2021./2022. godini

Početak nastave u akademskoj 2021./2022. godini

Nova akademska 2021./2022. godina započela je uvodnim predavanjima u ponedjeljak 4.10.2021. godine na  Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Dana 4.10.2021. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru počela je nova akademska 2021./2022.  godina susretom studenata s dekanom, prodekanima te predstavnicima studentske službe i studenata.

Dekan Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc. Igor Živko, zaželio je studentima dobrodošlicu na Ekonomski fakultet. Ukazao je na obveze studenata tijekom studiranja te da je na svakome studentu pojedinačna odluka o tome koliko će se truditi, raditi, zalagati i ulagati u studiranje, stjecanje potrebnih znanja i vještina, a da će Fakultet i svi njegovi djelatnici aktivno sudjelovati u tom nastojanju studenata. Ekonomija je u svim porama društva i na ekonomistima je da društvo čine boljim i brinu o probitku pojedinca i društva u cjelini.

Prodekan i predstavnici studenata i studentske službe dali su im osnovne informacije o funkcioniranju Fakulteta, od ISS sustava, preko rada službi, organizacije nastave i projekata koji su im dostupni.

Nastava za starije godine u zimskom semestru akademske 2021./2022. će započeti 11. listopada 2021. godine prema objavljenom rasporedu.

 

Brucoši sretno!