Održana radionica "Izrada Oglednih testova pismenih ispita i koncepata usmenih i praktičnih ispita"

Održana radionica "Izrada Oglednih testova pismenih ispita i koncepata usmenih i praktičnih ispita"

Danas (21. rujna 2023.) je na amfiteatru Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije održana radionica pod nazivom "Izrada Oglednih testova pismenih ispita i koncepata usmenih i praktičnih ispita" u organizaciji Voditeljice sveučilišnog Ureda za kvalitetu izv. prof. dr. sc. Luciane Boban.

Na radionici su date upute i pojašnjenja nastavnicima i asistentima, a sve prema Odluci koju je donio Senat Sveučilišta u Mostaru na 405. sjednici, održanoj 12. srpnja 2023. godine (ODLUKA o usvajanju Upute za izradu i primjenu oglednih testova pismenih ispita te koncepata usmenih i praktičnih ispita). 
Na radionici su osim nastavnika i asistenata Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije sudjelovali i nastavnici i asistenti Ekonomskog fakulteta.