Odgoda održavanja nastave na Ekonomskom fakultetu u Mostaru

Odgoda održavanja nastave na Ekonomskom fakultetu u Mostaru
Temeljem Zapovjedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije od dana 12.3.2020. godine, obustavlja se nastava u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Hercegovačko-neretvanske županije, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove zapovijedi.
Nastava na sva tri ciklusa studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, odgađa se do daljnjega. Sve informacije o načinu održavanja nastave biti će dostupne na web stranici fakulteta, na društvenim mrežama fakulteta te u Googleovim učionicama pojedine godine. 
U petak 13.3.2020. godine Fakultet će raditi u periodu od 7:30 do 14 sati.
Molimo sve da se u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja pučanstva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije, kao i Zavoda za javno zdravstvo.
Dokument sa zapovjedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije nalazi se na sljedećem linku: