Obilježen Svjetski dan hrane na Ekonomskom fakultetu SUM-a

Obilježen Svjetski dan hrane na Ekonomskom fakultetu SUM-a

Prigodnim predavanjima i panel raspravom na temu "Sigurnost hrane i održiva potrošnja i proizvodnja" obilježen je Svjetski dan hrane na Ekonomskom fakultetu SUM-a.

Studenti su imali priliku čuti informacije o sustavu sigurnosti hrane u BiH i sustavima informiranja o sigurnosti hrane od doc. dr. sc. Marije Jukić Grbavac djelatnice Agencije za sigurnost hrane BiH te upoznati se sa inovativnim proizvodima razvijanim po zahtjevima potrošača u mliječnoj industriji Meggle BH o čemu su govorile gđa. Marija Kolobarić i gđa. Silvija Slišković.

Ekonomski fakultet SUM-a organizacijom ovog događaja imao je za cilj približiti institucionalni i zakonodavni okvir sigurnosti hrane te održive potrošnje (zaštite potrošača) i proizvodnje (bez ili s minimalnim udjelom kemikalija, smanjenjem gubitka hrane u proizvodnji (upravljanje otpadom), konceptom kružne ekonomije što je ujedno i jedan od ciljeva Programa za održivi razvoj UN-a.