Obilježen svjetski Dan štednje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Obilježen svjetski Dan štednje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Svjetski dan štednje (31. listopada) obilježen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru prigodnim predavanjem predstavnika Agencije za osiguranje depozita u BiH.

Predavanje na temu "Uloga sustava osiguranja depozita u neizvjesnom okruženju" održala je gđa. Gorana Krunić. U raspravi nakon predavanja studenti su postavljali pitanja na iste su odgovarali gđa. Krunić i ravnatelj Agencije gosp. Krešimir Šoljić.

Zahvaljujući na dolasku i predavanju, dekan Ekonomskog fakulteta red. prof. dr. sc. Igor Živko je istakao tradiciju ovih susret kao načina za približiti studentima djelovanje jedne bitne institucije koja skrbi za sigurnost depozita, rizike s kojima se sučeljava u svom djelovanju i upravljanje kriznim situacijama.