Obavijest o razredbenom ispitu

Obavijest o razredbenom ispitu

Razredbeni ispit na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održati će se 11.7.2018. godine u 9 sati. Kandidati koji će pristupiti polaganju razredbenog ispita obvezni su minimalno pola sata prije početka ispita doći na Ekonomski fakultet.

Razredbeni ispit polažu svi prijavljeni kandidati za status redovitog studenta za sveučilišni preddiplomski studij (4 godine), a polaže se iz:

       - hrvatskog jezika,
       - matematike i
       - informatike.

Maksimalan broj bodova koji se može osvojiti na ispitu je 90 (po 30 bodova za svaki predmet). Osvojeni bodovi uvećavaju se za ukupan prosječni uspjeh ostvaren u sva četiri razreda srednje škole te se na taj način dobije konačna rang lista (maksimalan broj bodova je 110).

Raspored kandidata po salama i sve ostale upute objaviti će se na oglasnim pločama i web stranici Ekonomskog fakulteta jedan dan prije razredbenog ispita.

Kandidati su na razredbeni ispit obvezni ponijeti jedan osobni dokument sa slikom.

Kandidatima je za vrijeme razredbenog ispita dopušteno imati kemijsku olovku, kalkulator i osobni dokument sa slikom, dok druge osobne stvari i pomagala nisu dopušteni.

Detaljne upute o upisima nalaze se na linku: http://ef.sum.ba/upisi

Adresa: 
 Matice hrvatske bb,
 88000 Mostar
 (klikni za virtualnu šetnju zgradom)

Kontakt:

 ☏036/355-100  (centrala) Nazovi!
 ☏036/355-101  (studentska služba) Nazovi!
 ☎036/355-130 (fax)

 e-mail: referada@ef.sum.ba

Društvene mreže:

        Facebook        Instagram        Twitter

Dobro nam došli!

 

Naša lokacija:

Dobro nam došli!

Galerija fotografija - kliknite na galeriju